پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ |  عضویت / ورود

درباره قرارداد GNU چه می‌دانید؟


احتمالا تا به حال اسم GNU به گوشتون خورده؟!
قراردادي كه به همه اجازه مي‌ده كدها و هر جنس تحت اين قانون را هر طور كه مايل بودند، به نام خودشون ارائه كنند و حتي آن‌ها را بفروشند!

دوست داريد متن دقيق اين پروانه را بخوانيد؟
در دو لينك زير، متن اصلي اين قرارداد قابل مشاهده است:


GNU General Public License

GNU Free Documentation License


و از «ادامه متن...» شاهد ترجمه غيررسمي از اين قرارداد (به زبان فارسي) هستيد...


-------------------------------------------------------------------
This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Persian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documentation that uses the GNU FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Persian speakers understand the GNU FDL better.

این یک ترجمه غیر رسمی از GNU Free Documentation License به زبان فارسی می باشد. این ترجمه توسط بنیاد نرم افزارهای آزاد انتشار نیافته و از لحاظ قانونی مرجعی برای مقررات توزیع مستندات تحت پروانه GNU نمی باشد – فقط متن پروانه به زبان انگلیسی چنین مرجعی برشمرده می شود. به هر ترتیب، ما امیدواریم این ترجمه به آشنایی فارسی زبانان با پروانه GNU کمک کند.نسخه 2.1 – آذر 1381

حق تالیف برای Free Software Foundation, Inc. به آدرس
59 Temple Place – Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA محفوظ می باشد.

هرکسی مجاز به تکثیر و یا توزیع لفظ به لفظ و دست نخورده این پروانه می باشد، اما هیچکس مجاز به تغییر آن نیست.


دیباچه
هدف این پروانه ایجاد امکان ارایه یک راهنما، کتاب درسی و یا هر مستند سودمند دیگر بصورت آزاد؛ آزاد به همان مفهوم که در کلمه آزادی بکار می رود؛ برای مطمئن بودن از آزادی هرکس در تکثیر و توزیع آن به همراه امکان ایجاد تغییرات و یا بدون آن، چه بصورت تجاری و یا غیر تجاری می باشد. از طرف دیگر این پروانه حق مولف و ناشر در مورد مالکیت مستند را حفظ نموده و در عین حال از مسوول شمرده شدن آنها در برابر تغییراتی که توسط دیگران اعمال شده جلوگیری می کند.

این پروانه نوعی سهو تالیف (Copyleft) محسوب می شود، که بدین معنی است که اسناد مشتق شده از مستند اصلی خودشان نیز می بایست به همان اندازه آزاد باشند. این پروانه مکمل پروانه دیگر GNU به نام GPL می باشد که سهو تالیف دیگری برای نرم افزارهای آزاد می باشد.

ما این پروانه را برای مستندات نرم افزارهای آزاد طراحی کردیم چون نرم افزار آزاد نیازمند مستندات آزاد نیر هست، یک برنامه آزاد باید با مستنداتی همراه باشد که به اندازه خود نرم افزار آزاد باشند؛ اما این پروانه محدود به مستندات نرم افزاری نمی شود، می توان آن را برای هر متنی - جدای از عنوان آن و یا اینکه بصورت کتاب منتشر شده است یا خیر- بکار برد. توصیه ما استفاده از این پروانه برای کارهایی است که بطور خاص هدف آنها آموزش و یا ایجاد یک مرجع است.

کاربرد و تعاریف
این پروانه بر هر راهنما و یا کاری (منتشر شده روی هر بستری) که شامل اعلانی مبنی بر توافق صاحب حق امتیاز آن با توزیع آن بر اساس این پروانه باشد اعمال می گردد. چنین اعلانی مجوز جهانی نامحدودی برای استفاده از آن کار طبق قوانین این پروانه و بدون دریافت حق تالیف خواهد بود. هرکسی یک دارنده مجوز خواهد بود و از این پس "شما" خطاب خواهد شد. در صورتی که شما کار را به نحوی تکثیر کنید، تغییر دهید و یا توزیع نمایید که بر اساس قانون حقوق مولف (Copyright Law) نیاز به کسب مجوزی باشد مفاد این پروانه را پذیرفته اید.

"نسخه تغییر یافته" از مستند به معنی هر کاری شامل خود مستند و یا قسمتی از آن، تکثیر شده بصورت حرف به حرف و یا با تغییرات و یا ترجمه شده به زبان دیگری می باشد.

"بخش ثانی" یک مقدمه و یا موخره از مستند است که به طور خاص به بررسی رابطه ناشر و یا مولف مستند با مطلب کلی (و یا مسایل مشابه) می پردازد و شامل هیچ چیزی که بطور مستقیم در ارتباط با موضع کلی کار باشد نیست. (در نتیجه برای مثال اگر مستند یک کتاب درسی ریاضیات باشد، یک بخش ثانی شامل توضیحانی در مورد ریاضی نیست.) رابطه مذکور ممکن است رابطه تاریخی، قانونی، تجاری، فلسفی، اخلاقی و یا سیاسی با موضوع مورد بحث باشد.

"بخشهای ثابت" آن دسته از بخشهای ثانی هستند که بطور خاص در اعلانی که مستند را تحت پوشش این پروانه قرار می دهد ثابت اعلام شده اند. اگر بخشی در تعریف بالا از ثانی نمی گنجد آنگاه امکان نام گذاری آن به عنوان بخش ثابت وجود نخواهد داشت. یک مستند ممکن است حاوی تعداد "صفر" بخش ثابت باشد، در این صورت مستند بخش ثابت ندارد.

"متن روی جلد" قسمتهایی از متن است که در اعلانی که مستند را تحت پوشش این پروانه قرار می دهد برای روی جلد و یا پشت جلد مجزا گردیده است. یک متن برای روی جلد حداکثر می تواند حاوی 5 کلمه و برای پشت جلد حداکثر حاوی 25 کلمه باشد.

یک نسخه "شفاف" از مستند، نسخه ای خوانا برای ماشین است که به فرمی که مشخصات آن به صورت آزاد در دسترس همگان موجود است تهیه شده است و با نرم افزارهای عمومی ویرایش متن قابل بازبینی است و یا (برای تصویرهای متشکل از نقاط) با برنامه های عمومی تصویر قابل مشاهده است و یا (برای نقشه ها و طرحها) با برنامه های رایج طراحی قابل ویرایش است و مناسب استفاده توسط یک فرم دهنده رایج متن می باشد و یا توسط نرم افزارهای رایج قابلیت تبدیل به نگارشی مناسب برای استفاده در چنین نرم افزاری را دارا می باشد. نسخه ای که به طریق دیگری ایجاد شده باشد و یا به نحوی باشد که بخاطر فرم و نشانه گذاری خاص و یا عدم وجود نشانه گذاری تغییرات بعدی توسط خوانندگان را محدود نماید و یا بعلت پیچیدگی باعث انصراف آنها از ایجاد تغییرات گردد "شفاف" نیست. نسخه ای که "شفاف" نباشد "مات" خوانده می شود.

نمونه هایی از فرم های مناسب برای نسخه های "شفاف" عبارتند از ASCII ساده و بدون نشانه گذاری، فرم وروردی Texinfo، فرم ورودی Latex (و در نتیجه فارسی تک)، SGML یا XML در صورت استفاده از یک DTD عمومی، HTML استاندارد و در نهایت PostScript و یا PDF با امکان ویرایش توسط کاربر. نمونه های فرم شفاف تصویر عبارتند از PNG، XCF و یا JPG . نمونه هایی از فرم های مات شامل فرم هایی هستند که فقط توسط ویرایشگرهای خاصی قابل خواندن و یا ویرایش هستند، SGML و یا XML در حالتی که DTD مرتبط و یا ابزار پردازش آنها در دسترس همگان نباشد، HTML تولید شده توسط ماشین و PostScript و یا PDF که توسط بعضی نرم افزارها فقط به منظور خروجی تولید می گردد.

"صفحه عنوان" برای یک کتاب چاپی عبارت است از خود صفحه عنوان به همراه صفحه های بعدی - در صورت نیاز به آنها - که بطور شفاف مواردی را که این پروانه لازم می داند نمایش می دهند. برای کارهایی که در فرمی هستند که صفحه عنوانی ندارند، "صفحه عنوان" به معنی متنی است که مقدم بر متن اصلی کار، در اطراف برجسته ترین اعلان نام کار می باشد.

"نام الف ب جیم" به بخشی از مستند اطلاق می گردد که اسم آن بطور دقیق "الف ب جیم" بوده و یا پس از ترجمه در پرانتز به "الف ب جیم" اشاره شده است (در اینجا "الف ب جیم" به عنوان نام یک بخش خاص از مستند بکار رفته است، به عنوان نمونه نام آن بخش ممکن است "قدردانی"، "تقدیم"، "امضا" و یا "تاریخچه" باشد.) "حفظ عنوان" چنین بخشی، وقتی که در حال ایجاد تغییرات در مستند هستید، به این معنی است که پس از تغییرات نیز "نام الف ب جیم" باقی مانده باشد.

مستند ممکن است حاوی اعلان عدم تعهد نسبت به مندرجات، بعد از اعلان پیروی از این پروانه باشد. ممکن است در خود پروانه به چنین اعلانی ارجاع داده شود اما چنین ارجاعی فقط در صورتی که در ارتباط با عدم تعهد نسبت به مندرجات مستند باشد معتبر است و در غیر اینصورت از ارزشی برخوردار نیست.نسخه برداری کلمه به کلمه
شما می توانید مستند را از طریق هر بستر انتشار، چه به صورت تجاری و یا غیر تجاری تکثیر و یا توزیع نمایید به شرطی که این پروانه، اعلانهای حق تالیف و اعلانی که مشخص می کند مستند با رعایت قوانین این پروانه منتشر گردیده است را به تمامی نسخه ها الحاق نمایید و روشن نمایید که هیچگونه شرایط دیگری جز آنچه در این پروانه آمده ندارید. شما مجاز نیستید تا از طریق تکنولوژیک دسترسی به خواندن و یا تکثیر مجدد از آنچه را توزیع نموده اید محدود نمایید. در هر صورت، شما مجازید در عوض ارسال نسخه ها حق الزحمه دریافت نمایید. اگر شما مستند را در حجم انبوه توزیع می نمایید لازم است تا علاوه بر این مقررات از قوانین بند (3) نیز پیروی نمایید.

با پایبندی به قوانین بالا شما می توانید نسخه هایی از مستند را امانت داده و یا به عموم نمایش بگذارد.تکثیر در حجم انبوه
اگر شما بیش از صد نسخه چاپی از مستند را منتشر می نمایید (و یا در رسانه هایی که به طور مکرر تجدید چاپ می شوند به طبع می رسانید) و اعلان پروانه مستند شما را موظف به انتشار متن روی جلد نموده است، شما می بایست جلدهایی منتشر کنید که بطور واضح و روشن تمام اطلاعات زیر را منتشر نماید، متون روی جلد برای روی جلد و متون پشت جلد برای پشت جلد، در ضمن هر دو جلد می بایست کاملا" روشن شما را به عنوان ناشر مشخص نمایند؛ علاوه بر این روی جلد می بایست عنوان کامل با حروف یکسان و بصورت واضح و برجسته درج گردد. شما می توانید به جلد چیزهای دیگری نیز اضافه نمایید، تکثیر با ایجاد تغییر در جلد، تا وقتی که عنوان حفظ گردیده و شرایط بالا رعایت گردند، تکثیر کلمه به کلمه محسوب خواهد گردید.

اگر متون لازم برای جلد بیش از حدی هستند که امکان چاپ آنها روی جلد باشد می بایست به ترتیب اولویت، متون بالاتر را تا جای ممکن روی جلد و باقیمانده را در صفحه یا صفحات مجاور به طبع برسانید.

اگر شما بیش از صد نسخه مات از مستند را منتشر و یا توزیع می نمایید شما می بایست یا یک نسخه شفاف و خوانا برای ماشین را همراه هر نسخه ضمیمه نموده و یا در هر نسخه مات آدرس شبکه ای برای دریافت نسخه شفاف توسط عموم را اعلام نمایید، این آدرس باید بگونه ای باشد که مصرف کننده عمومی با دسترسی عادی به شبکه و از طریق پروتکلهای شناخته شده بتواند نسخه شفاف کاملی از مستند را بدون اضافات دریافت نماید. اگر از این راه حل استفاده می نمایید می بایست نهایت تلاش خود را بکنید تا مطمئن شوید که حداقل تا یکسال پس از تاریخی که آخرین نسخه مات را توزیع می کنید (چه مستقیم و یا از طریق شعب و فروشندگان) امکان دریافت این نسخه شفاف وجود خواهد داشت.

با اینکه اجباری وجود ندارد اما تقاضا می شود قبل از انجام هر توزیع انبوه با مولفین اصلی مستند تماس حاصل نمایید تا در صورت امکان نسخه به روز رسیده ای از مستند را در اختیار شما قرار دهند.تغییرات
شما مجازید که نسخه تغییر یافته ای از مستند را مطابق با بندهای (2) و (3) بالا، تکثیر و توزیع نمایید به شرطی که نسخه تغییر یافته را بطور دقیق بر اساس این پروانه و به نحوی که نسخه تغییر یافته نقش مستند را ایفا نموده و در نتیجه پروانه ای برای توزیع و تغییر نسخه تغییر یافته، برای هر کسی که رونوشتی از آن را دریافت می دارد صادر گردد. علاوه بر آنچه گفته شد شما می بایست موارد زیر را در مورد نسخه تغییر یافته رعایت نمایید:

الف) در صفحه عنوان (و اگر مستند مجلد است، روی جلدها) عنوانی دور از عنوان مستند، و دور از عنوانهای قبلی آن (که می بایست در صورت وجود در بخش تاریخچه مستند لیست شده باشند) انتخاب نمایید. در صورتی که ناشر نسخه ای که تغییر می دهید اجازه دهد، می توانید از عنوان اصلی و یا مشابه آن استفاده نمایید.

ب) در صفحه عنوان نسخه تغییر یافته، یک یا چند شخص یا نهاد را به عنوان مسوول ایجاد تغییرات در نسخه تغییر یافته به همراه حداقل 5 تن از مولفین اصلی (همه از مولفین کلیدی و تمام آنها اگر کمتر از 5 نفر هستند) را به عنوان مولف معرفی نمایید، مگر اینکه مولفین اصلی به شما اجازه ای مبنی بر عدم الزام به چنین تغییری بدهند.

ج) در صفحه عنوان نام ناشر نسخه تغییر یافته را به عنوان ناشر اعلام نمایید.

د) تمام اعلانهای حق تالیف مستند را دست نخورده باقی بگذارید.

ه) مجاور با اعلانهای اصلی حق تالیف، اعلان حق تالیف مرتبط با تغییراتی که خودتان ایجاد نموده اید را به طبع برسانید.

و) بلافاصله پس از اعلان حق تالیف به عموم اجازه استفاده از نسخه تغییر یافته بر اساس مقررات این پروانه را، به نحوی که در ضمیمه خواهد آمد، بدهید.

ز) بخشهای ثابت و متون روی جلدی که در پروانه مستند اصلی آمده است را دست نخورده باقی گذارید.

ح) نسخه تغییر نیافته ای از این مستند را ضمیمه نمایید.

ط) قسمت تاریخچه مستند اصلی را حفظ کرده و متنی که حداقل شامل عنوان، سال انتشار، مولفین جدید و ناشر متن تغییر یافته، همچنان که در صفحه عنوان آمده است را اضافه نمایید. اگر قسمتی به نام تاریخچه وجود ندارد می بایست آن را اضافه نموده و پس از افزودن عنوان، سال انتشار، مولفین و ناشر مستند اصلی همین اطلاعات در مورد نسخه تغییر یافته را نیز به آن اضافه کنید.

ی) اگر آدرس دسترسی شبکه برای دریافت نسخه شفاف مستند اصلی موجود است آن را حفظ نموده و آدرس نسخه های قبلی (در صورت وجود) را نیز تغییر ندهید. می توانید این اطلاعات را به قسمت تاریخچه منتقل نمایید. اگر مستندی بیش از چهار سال قبل از نسخه جدید منتشر شده است و یا ناشر نسخه اصلی چنین اجازه ای صادر نماید، می توانید از درج آدرس شبکه ای خودداری نماید.

ک) عنوان هر قسمتی که "قدردانی" و یا "تقدیم" نام گرفته را حفظ نموده و سعی نمایید لحن و جوهر هریک از قدردانی ها و تقدیمات صورت گرفته را حفظ نمایید.

ل) تمام بخشهای "ثابت" مستند را بدون تغییر در متن یا عنوان آنها حفظ نمایید. شماره گزاری قسمتها و یا موارد مشابه جزو عنوان بخش محسوب نمی گردند.

م) تمام بخشهایی که عنوان "امضا" دارند را حذف نمایید، این بخشها در نسخه تغییر یافته نخواهند آمد.

ن) برای هیچ بخشی عنوان "امضا" و یا عنوانی مشابه بخشهای ثابت انتخاب نکنید.

س) تمام اعلانهای عدم تعهد را حفظ نمایید.

اگر نسخه تغییر یافته حاوی ضمایم و یا پیشنویسهای جدیدی می باشد که در تعریف بخش ثانی می گنجند و در ضمن حاوی هیچ متنی از مستند اصلی نیستند، شما می توانید مطابق میل خودتان یک یا تمام چنین بخشهایی را ثابت اعلام نمایید. برای انجام اینکار، عنوان آنها را در بخش قسمتهای ثابت اعلان پروانه نسخه تغییر یافته لیست نمایید. این عنوانها می بایست مجزا از عنوان تمام قسمتهای دیگر باشند.

شما می توانید یک قسمت به عنوان "امضا" اضافه نمایید، به شرطی که ظهر نویسی فقط برای نسخه تغییر یافته شما باشد، برای مثال اظهار نظر بازبینی و یا تایید شدن متن توسط یک موسسه مسوول به عنوان تعریف یک استاندارد.

شما می توانید نقل قولی، حداکثر تا 5 کلمه به عنوان متن روی جلد و یا تا 25 کلمه به عنوان متن پشت جلد به انتهای لیست نقل قولهای متن نسخه تغییر یافته اضافه نمایید. فقط امکان افزودن یک نقل قول برای روی جلد و یک نقل قول برای پشت جلد توسط هر شخص یا نهاد وجود دارد. در صورتی که مستند از قبل دارای متن روی جلد اضافه شده از طرف شما و یا هماهنگ شده توسط کسی که شما وکالتا" این کار را برای وی می کنید برای یک طرف جلد می باشد، دیگر نمی توانید متنی اضافه کنید، اما با اجازه اختصاصی ناشری که متن قبلی را اضافه نموده، می توانید متن جدید را جایگزین متن قدیم کنید.

بر اساس این پروانه مولفین و ناشرین مستند اجازه نمی دهند تا از شهرت آنها برای حمایت و یا رسمیت بخشیدن به نسخه تغییر یافته استفاده گردد.ترکیب مستندات
شما می توانید مستند را با دیگر مستنداتی که بر اساس این پروانه منتشر شده اند با رعایت قوانین بند (4) بالا ترکیب نمایید، به شرطی که ترکیب تمام قسمتهای ثابت همه متون اصلی را بدون تغییر قید نموده و آنها را به عنوان قسمتهای ثابت کار ترکیبی خود در اعلان پروانه لیست کنید، همچنین لازم است تا تمامی اعلانهای عدم تعهد را حفظ نمایید.

کار ترکیبی می بایست فقط حاوی یک نسخه از این اعلان بوده و قسمتهای ثابت مشابه می بایست با یک قسمت تعویض گردند. اگر چند قسمت ثابت با نامهای مشابه اما محتوی متفاوت وجود دارند با اضافه کرد یک جفت پرانتز و نام مولف اصلی (در صورتی که شناخته شده است، در غیر اینصورت یک عدد منحصر به فرد) در بین آنها، اسامی را متفاوت سازید. همین تغییرات را در قسمت لیست عنوانهای ثابت در اعلان پروانه نیر اعمال نمایید.

در هر ترکیب، شما می بایست تمام بخشها با نام "تاریخچه" را تحت عنوان یک تاریخچه آورده و همین کار را برای هر بخشی با عنوان قدردانی و تقدیمات انجام دهید. شما باید همه قسمتهای "امضا" را حذف نمایید.گردآوری مستندات
شما مجازید مجموعه ای شامل مستند و دیگر مستنداتی که بر اساس این پروانه منتشر شده اند را گردآوری نموده و نسخه های دیگر از این پروانه را با یک نسخه از آن در مجموعه جایگزین نمایید، به شرطی که قوانین این پروانه در رابطه با نسخه کلمه به کلمه هر مستند را از هر نظر اجرا نمایید.

شما می توانید از چنین مجموعه ای یک مستند واحد استخراج نمایید و آن را بصورت منحصر به فرد تحت این پروانه توزیع نمایید به شرطی که یک نسخه از این پروانه را در مستند استخراج شده قرار داده و تمامی شرایط نسخه برداری کلمه به کلمه را بر اساس این پروانه اجرا نمایید.گردآوری با کارهای مستقل
گردآوری مستند یا مشتقات آن با دیگر مستندات و یا کارهای مجزا و مستقل روی یک بستر انتشار یا توزیع "تراکم" نامیده می شود به شرطی که در نتیجه این گردآوری حقوق کاربر محدودتر از آنچه در هر مستند مستقل به آن اشاره شده است نگردد. وقتی مستند در مجموعه ای بصورت "تراکم" منتشر شده است این پروانه تاثیری بر دیگر کارهای مجموعه که جزیی از مستند یا خود آن نیستند ندارد.

اگر طبق قوانین بند (3) انتشار متن روی جلد برای نسخه های مستند الزامی است، آنگاه اگر مستند کمتر از نصف کل مجموعه باشد اطلاعات متن می توانند روی جلدی که مستند را از دیگر مستندات مجزا می کند قرار گیرد (در صورتی که مستند الکترونیک است، معادل الکترونیک جلد.) در غیر این صورت آنها می بایست روی جلد کل مجموعه به طبع برسند.ترجمه
ترجمه کردن نوعی تغییر دادن محسوب می گردد و در نتیجه شما مجازید ترجمه هایی از مستند را بر اساس قوانین بند (4) بالا توزیع نمایید. تعویض قسمتهای ثابت با معادل آنها نیازمند کسب مجوز از صاحبان اصلی حق امتیاز می باشد، اما شما می توانید ترجمه تمام یا قسمتی از آن قسمتها در صورتی که نسخه اصلی متن را درون مستند حفظ می نمایید منتشر کنید. شما می توانید ترجمه ای از این پروانه و تمام پروانه های درون مستند را به همراه اعلانهای عدم تعهد منتشر کنید به شرطی که اصل این پروانه به زبان انگلیسی و دیگر پروانه ها به زبان اصلی آنها را نیز ضمیمه نمایید. در صورتی که تفاوتی بین ترجمه و نسخه اصلی موجود باشد، نسخه اصلی مبنای قضاوت قرار خواهد گرفت.

اگر بخشی از مستند با عنوان "قدردانی"، "تقدیم" و "تاریخچه" نامگذاری شده است نیاز به (بخش (4)) حفظ عنوان آن (بخش (1)) به طور معمول نیازمند تغییر عنوان حقیقی است.فسخ
شما نمی توانید مستند را تغییر داده، تکثیر نموده، توزیع کنید و یا حق مالکیت آن را به دیگری واگذار نمایید مگر طبق آنچه صریحا" در این پروانه به آن اشاره گردید. هر تلاش دیگری برای تکثیر، تغییر، واگذاری امتیاز و یا توزیع مستند از درجه اعتبار ساقط است و بطور خودکار منجر به فسخ حقوق شما به موجب این پروانه می شود. به هر ترتیب،اعتبار پروانه گیرنده ای که نسخه و یا حقوقی مطابق این پروانه را دریافت داشته است تا وقتی که آنها به این پروانه پایبند باشند ساقط نخواهد گردید.نسخه های بعدی این پروانه
گاه گاه ممکن است بنیاد نرم افزارهای آزاد نسخه جدید و بازبینی شده ای از پروانه مستندسازی آزاد GNU را منتشر نماید. چنین نسخه های جدیدی در دید کلی مشابه این پروانه خواهند بود اما ممکن است تغییراتی جهت همخوانی آنها با مشکلات و مسایل جدید ایجاد شود. برای اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.gnu.org/copyleft/ مراجعه نمایید.

هر نسخه پروانه حاوی یک شماره نسخه مجزا خواهد بود. اگر مستند به یک نسخه خاص این پروانه و یا "هر نسخه پس از آن" اشاره کند شما آزادید تا قوانین و مقرارت نسخه نام برده شده و یا هر نسخه پس از آن را که توسط بنیاد نرم افزارهای آزاد انتشار یافته است را اجرا نمایید. اگر مستند به نسخه خاصی اشاره نکرده است شما می توانید هر نسخه ای که تاکنون توسط بنیاد نرم افزارهای آزاد منتشر شده است (به غیر از نسخه های پیش نویس) را برگزینید.چگونه این پروانه را بر مستندات خود اعمال کنیدبرای استفاده از این پروانه برای مستندی که خودتان نوشته اید نسخه ای از این پروانه (به زبان انگلیسی) را به مستند الحاق نموده و اعلان حق تالیف زیر را درست بعد از صفحه عنوان اضافه نمایید:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".


اگر قسمتهای ثابت، متن روی جلد و یا متن پشت جلد دارید قسمت “with…Texts.” را با نام آنها تعویض نمایید:with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.


(نمونه فارسی)

با قسمتهای ثابت با عنوانهای "نام عنوانها"، با متون روی جلد به شرح "متون روی جلد" و با متون پشت جلد به شرح "متون پشت جلد".اگر مستند شما فقط دارای قسمتهای ثابت بدون متون روی جلد و یا ترکیب دیگری از این سه می باشد، فقط دو گزینه دیگر را با هم ترکیب نمایید.

اگر مستند شما حاوی حجم قابل توجهی از کد اصلی برنامه می باشد، توصیه می کنیم بصورت موازی این کدها را تحت یک پروانه آزاد نرم افزاری، به عنوان مثال GNU General Public License منتشر نمایید تا اجازه استفاده آنها در نرم افزارهای آزاد را صادر کرده باشید.پایان --

این ترجمه در مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه شمسی توسط کاوه رنجبر انجام شده است، خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس kaveh at kaveh period org ارسال نمایید.

This translation has been done by Kaveh Ranjbar at August 2004, Please send your comments to kaveh at kaveh period org .


[ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 9 مرداد، 1385 توسط Hamid]
[ #دانستني‌هاي IT]
مطالب مرتبط
مطلب قبلی »
فایرفاكس واقعی!بازدیدها از این مطلب: 7470 بار   امتیاز متوسط :   تعداد آراء: 1   امتیاز دهید:

نظرات طرح شده

نام: [ کاربر جدید ]
ایمیل:

نظر:


اجازه استفاده از تگهای HTML را ندارید


جمع عدد 15 با 9 را در كادر زیر وارد نمایید:
(این كار برای جلوگیری از فعالیت موتورهای اسپمر است)


* توجه: نظر شما بعد از بررسی، نمایش داده خواهد شد.

mammad                توسط mammad در مورخه : پنجشنبه، 2 شهریور، 1385(لینک نظر)
che birabt boodesh


[ ارسال جوابیه ]