دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ |  عضویت / ورود


[ بخش اصلی آموزشها | افزودن آموزش | داری بیشترین امتیاز | دارای بیشترین بیننده | جدیدترین نظرات ]

چگونه با استفاده از ویژوال بیسیک کلید چپ و راست ماوس را تغییر دهیم


Sunday, 2012 February 12   نویسنده: AminSoltani   تعداد بازدید: 4542 بار  #آموزش ویژوال بیسیک (Visual Basic=VB)‏   امتیاز متوسط: امتیازی داده نشده است

چگونه با استفاده از ویژوال بیسیک کلید چپ و راست ماوس را تغییر دهیم

یک پروژه جدید باز کنید و تو فرمتون یک Command Button و دو تا Option Button بزارید و کد زیر رو تو قسمت جنرال فرمتون کپی کنید :

 

 

Private Declare Function SwapMouseButton Lib "User32" (ByVal bSwap As Long) As Long
()Private Sub Command1_Click
    (Call SwapMouseButton(Option1.Value
End Sub
()Private Sub Form_Load
"Me.caption = "AminSoltani
   "Option1.Caption = "Right
   "Option2.Caption = "Left
End Sub

.ارسال سؤال یا نظر


1- لتن:
بوسیله: , در: Monday, 2012 April 09-کد: 4167
چرندههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

Tutorials ©