دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ |  عضویت / ورود


[ بخش اصلی آموزشها | افزودن آموزش | داری بیشترین امتیاز | دارای بیشترین بیننده | جدیدترین نظرات ]

کد اسکی حروف انگلیسی فارسی و اعداد کیبرد


Saturday, 2011 December 10   نویسنده: Hamid   تعداد بازدید: 41057 بار  #آموزش برنامه‌نويسي   امتیاز متوسط: امتیازی داده نشده است

یکی از مواردی که در برنامه‌نویسی نیاز است، دانستن این است که کاربر چه کلیدی را فشرد؟ می‌دانید که با فشدرن هر کلید روی کیبورد، یک کد که اصطلاحاً کد اسکی گفته می‌شود به سیستم عامل ارسال می‌شود. با دانستن آن کد می‌توان فهمید که چه کلیدی فشرده شده است.

کدهای اسکی کلیدهای مختلف را در ادامه ببیند:

 حروف و اعداد فارسی حروف و اعداد انگلیسی حروف و اعداد انگلیسی حروف و اعداد انگلیسی
&#1570 آ
&#1575 ا
&#1576 ب
&#1662 پ
&#1578 ت
&#1579 ث
&#1580 ج
&#1670 چ
&#1581 ح
&#1582 خ
&#1583 د
&#1584 ذ
&#1585 ر
&#1586 ز
&#1688 ژ
&#1587 س
&#1588 ش
&#1589 ص
&#1590 ض
&#1591 ط
&#1592 ظ
&#1593 ع
&#1594 غ
&#1601 ف
&#1602 ق
&#1705 ک
&#1711 گ
&#1604 ل
&#1605 م
&#1606 ن
&#1608 و
&#1607 ه
&#1740 ی
&#1574 ئ
&#1632 0
&#1633 1
&#1634 2
&#1635 3
&#1636 4
&#1637 5
&#1638 6
&#1639 7
&#1640 8
&#1641 9
Oem3 = 192
Oem4 = 219
Oem5 = 220
Oem6 = 221
Oem7 = 222
Oem8 = 223 
OemBackslash = 226
OemClear = 254
OemCloseBrackets = 221
Oemcomma = 188
OemMinus = 189
OemOpenBrackets = 219
OemPeriod = 190
OemPipe = 220
Oemplus = 187
OemQuestion = 191
OemQuotes = 222
OemSemicolon = 186
Oemtilde = 192
P = 80
Pa1 = 253
Packet = 231
PageDown = 34
PageUp = 33
Pause = 19
Play = 250
Print = 42
PrintScreen = 44
Prior = 33
ProcessKey = 229
Q = 81
R = 82
RButton = 2
RControlKey = 163
Return = 13
Right = 39
RMenu = 165
RShiftKey = 161
RWin = 92
S = 83
Scroll = 145
Select = 41
SelectMedia = 181
Separator = 108
Shift = 65536
ShiftKey = 16
Sleep = 95
Snapshot = 44
Space = 32
Subtract = 109
T = 84
Tab = 9
U = 85
Up = 38
V = 86
VolumeDown = 174
VolumeMute = 173
VolumeUp = 175
W = 87
X = 88
l XButton1 = 5
XButton2 = 6
Y = 89
Z = 90
Zoom = 251
F5 = 116
F6 = 117
F7 = 118
F8 = 119
F9 = 120
FinalMode = 24
G = 71
H = 72
HanguelMode = 21
HangulMode = 21
Help = 47
Home = 36
I = 73
IMEAccept = 30
IMEAceept = 39
IMEConvert = 28
IMEModeChange = 31
IMENonconvert = 29
Insert = 45
J = 74
JunjaMode = 23
K = 75
KanaMode = 21
KanjiMode = 25
KeyCode = 65535
L = 76
LaunchApplication1 = 182
LaunchApplication2 = 183
LaunchMail = 180
LButton = 1
LControlKey = 162
Left = 37
LineFeed = 10
LMenu = 164
LShiftKey = 160
LWin = 91
M = 77
MButton = 4
MediaNextTrack = 176
MediaPlayPause = 179
MediaPreviousTrack = 177
MediaStop = 178
Menu = 18
Modifiers = 65536
Multiply = 106
N = 78
Next = 34
NoName = 252
None = 0
NumLock = 144
NumPad0 = 96
NumPad1 = 97
NumPad2 = 98
NumPad3 = 99
NumPad4 = 100
NumPad5 = 101
NumPad6 = 102
NumPad7 = 103
NumPad8 = 104
NumPad9 = 105
O = 79
Oem1 = 186
Oem102 = 226
Oem2 = 191
A = 65
Add = 107
Alt = 262144
Apps = 93
Attn = 264
B = 66
Back = 8
BrowserBack = 166
BrowserFavorites = 171
BrowserForward = 167
BrowserHome = 172
BrowserRefresh = 168
BrowserSearch = 170
BrowserStop = 169
C = 67
Cancel = 3
Capital = 20
CapsLock = 20
Clear = 12
Control = 131072
ControlKey = 17
Crsel = 247
D = 68
D0 = 48
D1 = 49
D2 = 50
D3 = 51
D4 = 52
D5 = 53
D6 = 54
D7 = 55
D8 = 56
D9 = 57
Decimal = 110
Delete = 46
Divide = 111
Down = 40
E = 69
End = 35
Enter = 13
EraseEof = 249
Escape = 27
Execute = 43
Exsel = 248
F = 70
F1 = 112
F10 = 121
F11 = 122
F12 = 123
F13 = 124
F14 = 125
F15 = 126
F16 = 127
F17 = 128
F18 = 129
F19 = 130
F2 = 113
F20 = 131
F21 = 132
F22 = 133
F23 = 134
F24 = 135
F3 = 114
F4 = 115

منبع: 3manage.com


.ارسال سؤال یا نظر


1- پیام مرادی:
بوسیله: , در: Thursday, 2012 September 13-کد: 4898
سلام
بسیار عالی بود. اما کاش علامت هایی مثل !@#$%^&* رو هم گفته بودید...


2- @m!n:
بوسیله: , در: Sunday, 2012 November 18-کد: 5377
mici


3- ghosh:
بوسیله: , در: Tuesday, 2013 August 20-کد: 7710
ممنون استفاده کردم


4- منصور:
بوسیله: , در: Saturday, 2014 June 14-کد: 10560
فارسی را چطور میشه با کد اسکی نوشت


5- saeedbeygi.ir:
بوسیله: , در: Wednesday, 2014 September 17-کد: 11701
ممنون استاد عزیز
شاد باشید


6- باقفاقفا:
بوسیله: , در: Tuesday, 2015 November 10-کد: 13982
قلاقفاقفاقفاق

Tutorials ©