دوشنبه 8 خرداد 1402 |  عضویت / ورود


[ بخش اصلی آموزشها | افزودن آموزش | داری بیشترین امتیاز | دارای بیشترین بیننده | جدیدترین نظرات ]

Cheat Sheet در برنامه‌نویسی چیست و چه استفاده ای دارد؟این آموزش مربوط است به موضوع آموزش برنامه‌نويسي که توسط Hamid در تاریخ: Friday, 2006 June 02 ارسال شده است.   |   تعداد بازدید: 7512 بار   |   امتیاز متوسط: 5


-------------------------------
​​​ اگر برنامه نویس هستید مطمئنا تا به حال برایتان پیش آمده است كه به هنگام كار، نحوه استفاده از یك تابع را به یاد نیاورید. در چنین مواقعی استفاده از یك مرجع اولین راه و بهترین راه حل خواهد بود ولی استفاده از آنها معمولا با صرف زمان زیادی همراه است. استفاده از Cheat Sheetها یا همان ورق های تقلب یك روش دیگر برای یادآوری سریعتر است.
ورقهای تقلب معمولا حاوی اطلاعات بسیار زیادی هستند كه در یك صفحه (و بعضا چند صفحه) جمع آوری شده اند. از این مجموعه ها یا به صورت چاپ شده استفاده می شود و یا به صورت فایلهای قابل دسترس استفاده می گردند.
در زیر لیستی از ورق های تقلب زبان های برنامه نویسی مختلف و چند مرجع جهت مرور سریع اطلاعات ذكر شده است.
HTML ( WebPage) Special ASCII HTML Character Codes ( WebPage) HTML Character Entities Cheat Sheet ( ( PDF) XHTML V1.0 Transitional ( PDF) XHTML V1.0 Strict ( PDF) Document Object Model (DOM) Level 2 HTML ( PDF) XSL v1.0 ( PDF) XML Path Language (XPath) ( PDF) XSL Transformations (XSLT) ( PDF) XML Topic Maps (XTM) ( PDF) XML Schema - Part 1, Structures ( PDF) XML Schema - Part 2, Datatypes - ( XSD) JavaScript Cheat Sheet ( ( PDF) JavaScript Quick-Reference – v1.0 ( WebPage) CSS Cheat Sheet ( ( PDF) CSS level 1 ( PDF) CSS level 2 ( PDF) ASP / VBScript Cheat Sheet ( Perl Cheat Sheet ( WebPage) Perl Regular Expression Quick Reference 1.05 ( PDF) ColdFusion ( WebPage) PHP Cheat Sheet ( WebPage) PHP Cheat Sheet ( ( PDF) Prototype (1280x960 - (1440x900 - Ruby Cheatsheet v.1 ( PNG1/ PNG2) - ( PDF) Ruby ( WebPage) JSP 2.0 XML ( WebPage) RGB Hex Colour Chart ( Smarty cheat sheet for template designers ( PDF) mod_rewrite Cheat Sheet ( PDF) Regular Expression Cheat Sheet (.NET) ( WebPage) MySQL Cheat Sheet ( ( PDF) MySQL ( WebPage) MySQL v4.0.2 alpha ( PDF) Python 2.4 Quick Reference ( WebPage) Python Cheat Sheet ( WebPage) Oracle PL/SQL ( WebPage) PostgreSQL Cheat Sheet ( WebPage) Java 1.5 Cheat Sheet ( WebPage) Java ( PDF) ActionScript 3.0 Cheatsheet - flash.display Package Detail ( JPG) ActionScript 3.0 Cheatsheet - Packages ( JPG) ActionScript 3.0 Cheatsheet - Top Level Classes ( JPG)

ارسال سؤال یا نظر


1- انصاری:
بوسیله: , در: Sunday, 2018 July 29-کد: 15667
با سلامrnلینک مربوط به css1 و css2 خرابه

Tutorials ©