پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ |  عضویت / ورود


[ بخش اصلی آموزشها | افزودن آموزش | داری بیشترین امتیاز | دارای بیشترین بیننده | جدیدترین نظرات ]

بیش از 70 سایت كه به شما فضای رایگان می‌دهند


Tuesday, 2008 October 14   نویسنده:   تعداد بازدید: 6758 بار  #آموزش اينترنت (Internet)‏‏   امتیاز متوسط: 4

SendOver
File Size Limit: 2GB
Download Limit: Unlimited
File Life: 7 Days (Deleted only if there is no download activity in 7 days)
URL:
http://www.sendover.com

برای دیدن لیست کامل این سایت ها روی ادامه مطلب کلیک کنید.


FileFactory
File Size Limit: 1.5GB
Download Limit: 25 Downloads
File Life: 7 Days
URL:
http://www.filefactory.com


MegaShares
File Size Limit: 1.5GB
Download Limit: Unlimited
File Life: 25 Days (Deleted only if there is no download activity in 25 days)
URL:
http://www.megashares.com

SendSpace
File Size Limit: 1.2GB
Download Limit: download bandwidth limit of 100GB
File Life: 14 Days (Deleted only if there is no download activity in 14 days)
URL:
http://www.sendspace.com

YouSendIt
File Size Limit: 1GB
Download Limit: 25 Downloads
File Life: 7 Days
URL:
http://www.yousendit.com

TransferBigFiles
File Size Limit: 1GB
Download Limit: 20 Downloads
File Life: 5 Days
URL:
http://www.transferbigfiles.com

zUpload
File Size Limit: 500MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.zupload.com

Spread-It
File Size Limit: 500MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 14 Days
URL:
http://www.spread-it.com

FileFactory
File Size Limit: 500MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 15 Days (Deleted only if there is no download activity in 15 days)
URL:
http://www.filefactory.com

mooload
File Size Limit: 500MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.mooload.com

CyberUpload
File Size Limit: 500MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 7 Days (Deleted only if there is no download activity in 7 days)
URL:
http://www.cyberupload.com

Uploading
File Size Limit: 500MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.uploading.com

Snaggys
File Size Limit: 500MB
Download Limit: 999 Downloads
File Life: 15 Days
URL:
http://www.snaggys.com

Bigupload
File Size Limit: 300MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.bigupload.com

RapidUpload
File Size Limit: 300MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.rapidupload.com

ShareBigFile
File Size Limit: 300MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 21 Days
URL:
http://www.sharebigfile.com

MegaUpload
File Size Limit: 250MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.megaupload.com

UpDownloadServer
File Size Limit: 250MB
Download Limit: Unlimited
File Life: Unlimited
http://www.updownloadserver.de

XtraFile
File Size Limit: 250MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 15 Days (Deleted only if there is no download activity in 15 days)
URL:
http://www.xtrafile.com

bonpoo
File Size Limit: 250MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 10 Days
URL:
http://www.bonpoo.com

FileCache
File Size Limit: 250MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 31 Days
URL:
http://www.filecache.de/upload

Supload
File Size Limit: 200MB
Download Limit: 30 Downloads
File Life: 7 Days
URL:
http://supload.com/sendfile

RapidShare
File Size Limit: 100MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.rapidshare.de

myShareBox
File Size Limit: 100MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.mysharebox.com

TheUpload
File Size Limit: 100MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days
URL:
http://www.theupload.com

zSHARE
File Size Limit: 100MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 10 Days (Deleted only if there is no download activity in 10 days)
URL:
http://zshare.net

Upload.Sc
File Size Limit: 100MB
Download Limit: Unlimited
File Life: Unknown
URL:
http://www.upload.sc

Store and Serve
File Size Limit: 100MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://storeandserve.com

BIGfileupload
File Size Limit: 100MB
Download Limit: Unlimited
File Life: Unlimited
URL:
http://bigfileupload.com

QuickDump
File Size Limit: 100MB
Download Limit: download bandwidth limit of 500MB per hour
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://quickdump.com

Easy-Sharing
File Size Limit: 75MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days
URL:
http://www.easy-sharing.com

Turbo Upload
File Size Limit: 70MB
Download Limit: Unlimited
File Life: Unknown
URL:
http://www.turboupload.com

SaveFile
File Size Limit: 60MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 14 Days (Deleted only if there is no download activity in 14 days)
URL:
http://www.savefile.com

FileHD
File Size Limit: 60MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.filehd.comhttp://www.windows.blogfa.com

http://www.windows.blogfa.com

RapidSharing
File Size Limit: 50MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 60 Days (Deleted only if there is no download activity in 60 days)
URL:
http://www.rapidsharing.com

UploadSend
File Size Limit: 50MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.uploadsend.com

UploadFront
File Size Limit: 50MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.uploadfront.com

FreeUploader
File Size Limit: 50MB
Download Limit: Unknown
File Life: Unknown
URL:
http://www.freeuploader.com

Momoshare
File Size Limit: 50MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 15 Days (Deleted only if there is no download activity in 15 days)
URL:
http://www.momoshare.com

FriendlyShare
File Size Limit: 50MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.friendlyshare.de

orb-z
File Size Limit: 50MB
Download Limit: 200 Downloads
File Life: 15 Days
URL:
http://www.orb-z.com

UploadHut
File Size Limit: 50MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days
URL:
http://www.uploadhut.com

SupaShare
File Size Limit: 50MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 14 Days
URL:
http://www.supashare.com

FileHost
File Size Limit: 50MB
Download Limit: Unknown
File Life: Unknown
URL:
http://www.filehost.ro

ushareit
File Size Limit: 50MB
Download Limit: Unknown
File Life: Unknown
URL:
http://www.ushareit.com

SceneWorld
File Size Limit: 50MB
Download Limit: 1000 Downloads
File Life: 50 Days
URL:
http://www.sceneworld.net/up

MyTempDir
File Size Limit: 40MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 21 Days
URL:
http://www.mytempdir.com

Send File
File Size Limit: 40MB
Download Limit: 10 Downloads
File Life: 10 Days
URL:
http://www.send-file.co.uk

UltraShare
File Size Limit: 30MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.ultrashare.net

UploadTemple
File Size Limit: 30MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 21 Days
URL:
http://www.uploadtemple.com

SendMeFile
File Size Limit: 30MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 14 Days
URL:
http://www.sendmefile.com

Upload2
File Size Limit: 25MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 1 Year
URL:
http://upload2.net

UploadTown
File Size Limit: 20MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days (Deleted only if there is no download activity in 30 days)
URL:
http://www.uploadtown.com

11MBIT.in
File Size Limit: 20MB
Download Limit: Unknown
File Life: Unknown
URL:
http://a1.11mbit.in

Refrozen
File Size Limit: 20MB
Download Limit: Unknown
File Life: Unknown
URL:
http://www.refrozen.com

KeepMyFile
File Size Limit: 15MB
Download Limit: Unknown
File Life: Unknown
URL:
http://keepmyfile.com

Hyperupload
File Size Limit: 10MB
Download Limit: Unlimited
File Life: Unlimited
URL:
http://www.hyperupload.com

WebFileHost
File Size Limit: 10MB
Download Limit: Unlimited
File Life: 30 Days
URL: http://www.webfilehost.com

منبع: 9nor.com


.ارسال سؤال یا نظر
Tutorials ©