یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ |  عضویت / ورود


[ بخش اصلی آموزشها | افزودن آموزش | داری بیشترین امتیاز | دارای بیشترین بیننده | جدیدترین نظرات ]

چگونه ترافیک مطلوب را ایجاد نماییم؟


Wednesday, 2006 June 14   نویسنده: Hamid   تعداد بازدید: 4552 بار  #طراحي صفحات وب   امتیاز متوسط: امتیازی داده نشده است

چگونه ترافیک مطلوب را ایجاد نماییم

 

براى رسیدن به شهرت و ایجاد نامهاى خانوادگى تبلیغاتی، بسیارى از سایتهاى تجارى الکترونیک آمریکا (مانند www.cdnow.com , www.Amazon.com) مبارزات تبلیغاتى چندین میلیون دلارى راه انداختهاند و در نتیجه متحمل خسارات عظیمى نیز مىشوند که گاه به اندازه درآمد آنهاست.

این الگو در خارج از آمریکا به سختى قابل انجام است. زیرا در آن کشورها سرمایه ریسک و بازار سهم مانند NASDAQ براحتى در دسترس نیستند. علاوه بر این معتقدیم بخشى از هنر تجارت الکترونیک توانایى رسیدن به شهرت با هزینه نسبتاً کم است. فهرست زیر مىتواند به مؤسسات الکترونیک کمک نماید تا ترافیک مناسب ایجاد نمایند و میان کاربران خود اعتمادسازى کنند.


روشهاى online
- ابزار جستجو، بویژه آنهایى که معروف هستند و در زمینه خاصى فعالیت دارند

- بنرهاى تبلیغاتی: اکثر وبسایتها بنرهاى تبلیغاتى را در قبال اخذ وجه (مثلاً حدود ۳۰ دلار براى هر ۱۰۰۰ نمایش) مىپذیرند. هرچه محتواى وب سایت بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، هزینه بیشترى باید پرداخته شود. بنرهاى تبلیغاتى به وب سایت تبلیغکننده دیگرى مرتبط مىباشند. بهطور متوسط حدود ۵/۰ درصد از کاربران بر روى یک بنر تبلیغاتى کلیک مىکنند.

- قبول هزینه تبلیغاتی: هزینه تبلیغاتى بعضى از وب سایتها توسط بعضى مؤسسات یا افراد مانند یک واقعه ورزشى تقبل مىشود.

- interstitials صفحههاى تبلیغى هستند که براى چند ثانیه قبل از نمایش صفحه دیگرى ظاهر مىشوند.

- پنجرههاى تبلیغى داراى تصاویر برجسته

- گروههاى مذاکراتى مىتواند بهطور مؤثرى براى تبلیغ یک وب سایت بکار روند، به شرط این که مقررات مربوطه رعایت شوند (تبلیغات مستقیم غالباً ممنوع مىباشد).

- ارسال پیامهاى الکترونیک انبوه از طریق پست الکترونیک در عین حالى که بسیار موثر است مىتواند خطرناک نیز باشد. بهتر است فرد یا مؤسسه، پایگاه اطلاعات مخصوص خود، در مورد افرادى که مایل به دریافت اطلاعات راجع به محصولات جدید هستند ایجاد نماید.


برنامه هاى هم پیوند (یعنى برنامه هاى وابسته به سایت مشخص): این برنامه توسط اکثر سایتهاى بزرگ و معروف مانند www.dell.com یا www.amazon.com مورد استفاده قرار مىگیرند. تحت این برنامه سایتهاى همپیوند مراجعین را به سایت اصلى براى پرداخت حقالزحمه ارجاع مىدهند. بعضى از شرکتها مانند www.linkshare.com در زمینه سازماندهى برنامههاى همپیوند تخصص دارند.

- ارائه خدمات رایگان اغلب بهترین راه معروف شدن با هزینه کم است. راههاى زیادى براى ارائه خدمات رایگان مانند ابزار جستجو، e-mail، میزبانى سایتها، محتواى مفید و غیره وجود دارند.


- گیشهٔ فروش مشترک: تحت این برنامه چند شرکت (معمولآً دو یا سه شرکت) بهطور مشترک یک صفحه وب مخصوص فروش، براى پیشنهاد بعضى از خدمات ایجاد مىکنند.


روشهاى offline

- چاپ و ارسال نامه بصورت انبوه: این روش اگر بصورت هدفمند انجام شود مؤثر ولى گران است. حضور در نمایشگاهها، ایستگاههاى قطار، کنفرانسهاى مطبوعاتى و ... نیز مىتوانند مؤثر باشند.
- استفاده از امکانات زیربنایى موجود (فروشگاهها، روزنامه یا خبرنامه ویژه و ...) لازم مىباشند. شرکتهاى بزرگ (مثلاً فروشگاههاى زنجیرهای، شرکتهاى کامپیوترى مشهور و ...) از این مورد استفادههاى زیادى بردهاند.
- آگهىهاى کلاسیک (در تلویزیون، روزنامهها، رادیو، تابلوهاى تبلیغاتی) مؤثر ولى گران هستند.
 


.ارسال سؤال یا نظر
Tutorials ©