كنترل پنل             جستجو               پرسشهای متداول            .:: آخرین پست‌های انجمن ::.            لیست اعضا            مدیران سایت             درجات        ورود
فهرست انجمن‌ها -> هنر عكاسي و مباحث مربوط به آن
پاسخ دادن به این موضوع
عكس ديجيتالي
پست تاریخ: دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 - 08:17    
sistemprof
عضو گروه مديريت آفتابگردان
عضو گروه مديريت آفتابگردان


پست: 955
عضو شده در: 3 بهمن 1384
محل سکونت: Tehran
blank.gif


امتياز: 8562

عنوان: عكس ديجيتالي خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

منبع : مجله كامپيوتر جوان شماره 57


از آنجايي كه تعداد كاربران دور بين هاي ديجيتالي در حال افزايش است واين دوربين ها مي روند كه جاي دوربين هاي مبتني برفيلم را بگيرند، ‏‏پس بد نيست به نحوه ي عكاسي با دوربين ها هم كمي توجه كنيم .
كاربران هنگام استفاده از دوربين هاي ديجيتالي براي آن كه بتوانند، نتيجه ي مطلوبي از گرفتن عكس داشته باشند، ‏‏لازم است يك سري از تكنيك ها ومهارتهاي گذشته خودرا با مهارت هاي جديد تركيب كنند .ميزان كنترل كاربر برروي تنظيمات يك دوربين ديجيتالي به مقدار پولي بابت آن دوربين هزينه مي كندبستگي دارد.دوربين خاي ارزان بيشتر اعمال را خودكار انجا مي دهند.اين ويژگي براي كاربران تازه كار وغير حرفه اي خوب است ،چون با تنظيمات حرفه اي دوربين آشنايي ندارند اما با اين حال يك سري از تنظيمات وجود دارند كه حتي در دوربين هاي ارزان قيمت حتي ديده مي شوند .از جمله ي اين تنظيمات مي توان به تنظيمات مربوط به محيط مانند آفتابي ،ابري فلورسنت اشاره كرد .علاوه براين به عنوان يك كاربر تازه كار لازم است با مفاهيمي چون تنظيمات EV آشنا شويد .
كوتاه شدهي Exposure Value است ومنظور از آن مقدار نور دهي محيط استفاده مي گردد.يعني شما مي توانيد از طريق اين تنظيمات مقدار نور موجود در محيط براي دوربين كم يا زياد كنيد . براي مثال وقتي در يك روز آفتابي قصد داريد از سطوح اشيايي كه داراي خاصيت انعكاس هستند مانند آب و يا فلزات صيقلي عكس بگيريد ،نور منعكس شده از اين سطوح مانع گرفتن يك عكس مناسب از اين سوژه ها مي شود ،اما با استفاده از تنظيمات EV مي توانيد مقدار نور منعكس شده از اين سطوح را كاهش دهيد .براي اين بايد از تنظيمي كهEV 1ـ نام دارد استفاده كنيد .عكس اين موضوع نيز مي توانند اتفاق بيا فتد ،يعني شما در محيطي قرار بگيريد كم است .در آن صورت با استفاده از تنظيم EV1+مي توانيد نور موجود در محيط را افزايش دهيد .
در دوربين هاي ديجيتالي گران قيمت تر حالت هاي تقدميPriority Modes)) نيز وجود دارد . با استفاده از اين حالت هامي توان تنظيمات Shutter و ديافراگم دوربين را اختصاصي كرد .وقتي حالت هاي تقدمي فعال باشند مي توان تنظيمات يك بخش را به طور دستي انجام داد و انجام تنظيمات بخش هاي ديگر رابه خود دوربين سپرد .
صرف نظر از قيمتي كه براي دوربين ديجيتالي مي پردازيد دانستن قابليت هاي دوربين و آزمايش اين قابليت هامي تواند در در يافت بهترين تصوير ممكن از يك دوربين موثر باشد .


تجزيه وتحليل يك عكس

به عنوان يك عكاس تازه كار ممكن است نگاه شما به دنيا با نگاه عكاسان حرفه اي فرق كند . آ نهااز چيزهايي كه مي بينيد سرسري نمي گذرند ،به همين دليل نيز آثارشان از سايرين متمايز است .در هر صورت يك سري مسايل وجود دارد كه توجه به آنها مي تواند كار شمارا به آثار افراد حرفه اي نزديك كنند .
هنگام گرفتن عكس از يك منظره ‎‎‎‎‎،قبل از هر جيز آن منظره را ارزيابي كرده و سپس در ذهن تان آن را به مؤلفه هاي سازنده اش تجزيه نماييد .
پس از آن كه اين مولفه هارا ازيكديگر جدا ساختيد آنها را مجددا در كنار يكديگر قرار داده وبا در نظر گرفتن ابزاري كه دور بين تان در اختيارشما قرار مي دهد.
به گرفتن عكس از منظره مذكور بپردازيد .براي تكميل مهارت هاي عكاسي خوب است عناصر زير را در نظر بگيريد :

تركيب :منظور از تركيب ،روشي است كه عناصر فيزيكي موجود در يك عكس با استفاده از آن در كنار يكديگر قرار گرفته و ارتباط ميان آنها تعريف مي شود .از جمله عناصر فيزيكي كه بايد به آنها خوب توجه شود خطوط ،اشكال و تناسب ميان آنهاست .گاهي اوقات از عكاسان با استفاده از عناصر محيطي براي عكس خود چهار چوب (قاب ) مشخص مي كنند.براي مثال دور يك پنجره و يا شاخه هاي ديگر درخت را چهار چوب عكس خود قرار مي دهند . همچنين اگر نسبت هاي خاصي را در عكسي كه مي گيريد ، رعايت كنيد.مي توانيد از نظر زيبايي شناسي و فضاي موجود در عكس ،هارموني و هماهنگي ئيژه اي ميان اجزاي آن به وجود آوريد .
يكي از معمو لترين كارهايي كه مي تواند عكس را از شكل ابتدايي وغير حرفه اي خارج سازد قرارندادن سوژه اصلي عكس در مركز آن مي باشد .خوب است موضوع اصلي رادر يك خط با ساير اشيا ء موجود در پيرامون آن قرارمي دهد.

سوژه شما مي تواند در فاصله ي 2/1يا3/1(نقطه طلايي )از مركز عكس قرار داشته باشد وبا توجه به جهت آن مي تواند اين فاصله مي تواند اين فاصله رابه صورت افقي ويا عمودي در نظر بگيريد .
همچنين با استفاده از نرم افزارهاي ويرايشي عكس مي توانيد بخش مختلف عكس را بريده و قسمت هاي جديد را به اضافه كرده و خصوصيات موجود در آن را تغيير دهيد .در هر صورت هنگام ويرايش يك بايد به عنوان ك ناظر بيروني به عكس نگاه كرده وآن را ارزيابي نمود .

عمق زمينه :وقتي به اشياء موجود در دنياي سه بعدي خود نگاه مي كنيد ،هر شي را همراه با تمام اشيا يي كه در مقابل و يا پشت آن قرار دارند مي بينيد . چشمان ما و همينطور لنزهاي دوربين ما قادرنيستند كه تما م اشياءرا با وضوح يكسان دريافت كنند .به همين دليل بعضي از اشياء در وضوح كامل و برخي ديگر خارج از تمركز وميدان ديد ما قرار مي گيرند .عمق ميدان بخشي از محيط اطراف ماست كه در فوكوس (كانون )دوربين ديده مي شود .هر چه عمق ميدان بيشتر باشد وسعت مكاني كه در كانون ديده مي شود نيز به همان ميزان افزايش مي يابد .دهانه ي دوربين كليدي براي تنظيم عمق ميدان به حساب مي آيد .تنظيمات پايين فوكوس موجب مي شود كه دهانه ي دوربين زياد باز شده و عمق ميدان كاهش مي يابد .توجه به عمق ميدان مي تواند در گرفتن عكس هايي كه داراي پس زمينه ي محو هستند در حالي كه موضوع اصلي عكس كاملا مشخص و واضح است به كار مي رود چنين عكس هايي معمو لا وقتي گرفته مي شود كه دريچه دوربين جمع شده و عمق ميدان افزايش يابد .
يك ارتباط متقابل ميان تنظيمات در يچه ي دوربين (ديافراگم )و سرعت Shutter وجود دارد . به اين ترتيب هر چه كه عدد ديافراگم بيشتر شود وسرعت Shutter كمتر مي شود ؤچون با افزايش عدد ديافراگم و در نتيجه باز شدن بيشتر مي شود و براي آن كه كيفيت عكس آسيب نبينيد لازم است سرعت Shutter كاهش يابد .به همين دليل هنگام دريچه دوربين ،براي دستيابي به عمق زمينه ي بيشتر لازم است به سرعت Shutter نيز توجه شود.

حركت :عكس گرفتن از سوژه اي كه در حال حركت است موجب به هم ريختگي تصوير مي شود ،اما گاهي اوقات عكاسان عمدا به دنبال چنين به هم ريختگي هستند .اگر اين نوع عكاسي با مهارت انجام شود،در آن صورت قادر است جنبش و حركت سوژه اي خود را در عكس به خوبي نشان دهد اما اگر اين عمل با بي دقتي و ناشيانه انجام گيرد در آن صورت عكس كاملا به هم ريخته و نازيبا مي شود .

نور رساني (نور پردازي ):اهميت نور در عكاسي يك امر بديهي است .نور تاثير مستقيمي بركيفيت عكس مي گذارد .نور كم باعث مخفي شدن بسياري ازبخش هاي عكس مي شود .همچنين اگر نور پس زمينه نيز بيش از اندازه زياد شود حالت ضد نور (سيلو ئت) به وجود مي آيد .منظور از حالت ضد نور ،ايجاد سايه در عكس گرفته شده است همين سايه مي تواند اشيا موجود در عكس را مخفي كند .وقتي نوري كه از مقابل مي آيد زياد مي شود عكس به سمت سفيد شدن تمايل پيدا مي كند .تابيده شدن نور از بالا ويا پايين يك شي ء موجب بلند تر شدن سايه ها مي گردد كه همين مي تواند به خراب شدن ظاهر و قيافه ي شي ء منجر شود ،اما وقتي نور از جوانب شي ء تابيده مي شود ،با اين كه در اين حالت نيز باز سايه به گونه اي است كه به سوژه زيبايي داده و وضعيت آن را در عكس كاملا مشخص مي كند .
يك شي ء ممكن است در معرض نورهايي باشد كه از جهات مختلف به آن مي تابند . نور پردازي مستقيم باعث به وجود آمدن تضاد بين بخش هاي روشن و نواحي سايه دار مي شود . اگر شدت اين نوع نور پرداز ي زياد باشد مي تواند به سوژه آسيب برساند . اما نورهاي مختلفي كه به طور همزمان از جوانب مختلف برروي شي ء منعكس مي شوند مي توانند فضاي بيشتري رادر داخل عكس به وجود آورند .

عكاسي از چهره (پرتره )
اعتقاد عكاسان حرفه اي براين است كه نور پردازي در گرفتن عكس از چهره ي مردم نيز نقش به سزايي را ايفا مي كند . ممكن است عكسي كه از چهره افراد مي گيريد به طور اتفاقي باشد ويا اين كه صحنه رابراي گرفتن عكس از آنها آماده كنيد .در هر صورت هنگام گرفتن عكس از چهره ي مردم خوب است موارد زير را مد نظر قراردهيد :

عكاسي در فضاي باز :معمولا نور طبيعي اوايل يا اواخر روز ،بهترين شرايط رابراي گرفتن عكس از چهره ي افراد فراهم مي كند ،چون در اين شرايطي نور خورشيد مايل مي تابد .هنگام گرفتن عكس از چهره ي افراد آنها رادر مكاني قرار دهيد كه حد اكثر استفاده از نور طبيعي به عمل آيد خوب است خورشيد از كنار به افراد تابيده شود .اگر فردي كه ازاو عكس مي گيريد زير نور مستقيم خورشيد نشسته باشد چهره اش بسيار روشن شده و كيفيت واقعي خود را ازدست مي دهد .اگر هنگام ظهر كه تابش نور خورشيد مستقيم خورشيد و تنها با تكيه بر نورهاي پخش شده است عكس مي گيريد ،سوژه ي خود را به يك جاي سايه دار ببريد تابتوانيد به دور از نور مستقيم خورشيد و تنها با تكيه برنورهاي بخش شده در محيطعمل عكس گرفتن را انجام دهيد .در روزهاي ابري كار شما مشكل است و فقط ناچار يد به نور پخش شده در محيط تكيه كنيد ،اما با اين وجود سعي نكنيد ويژگي EV مقدارنوردهي را افزايش دهيد .البته اگر نور خورشيد خيره كننده باشد مي توانيد با كاهش مقدار نور دهي (EV) از اثرات نا مطلوب نور شديد خورشيد بكاهيد .
عكاسي در محيط بسته :وقتي در داخل يك فضاي بسته قرارداريد مي توانيد با رفتن به كنار پنجره ويا درهاي شيشه اي از نور طبيعي براي عكس گرفتن استفاده كنيد ،اما باز هم بايد مراقب باشيد .براي مثال اگر روبروي پنجره اي كه نور ازآن مي تابد بايستيد و عكس بگيريد ،عكستان سايه دار وتاريك از آب در مي آيد .اگر نور داخل خانه كم است مي توانيد از طريق ويژگي EV مقدار نور دهي را افزايش دهيد .

استفاده از فلاش :استفاده از فلاش براي افزايش نور محيط بسيار خوب است ،اما در محيط هايي كه نور كم مي باشد، شدت نور فلاش باعث برافروخته افتادن چهره ي افراد و تغيير رنگ پوست آنها مي شود .به همين دليل براي كاهش اثرات بد نور فلاش مي توانيد جلوي فلاش دستمال كاغذي گذاشته و از آن به عنوان فيلتري براي نور فلاش استفاده كنيد .همچنين مي توانيد با استفاده از يك صفحه صيقلي مانند آلومينيوم ،نور ايجاد شده توسط فلاش رات در محيط پخش نماييد .
هنگام گرفتن عكس از چهره ي افراد سعي كنيد بر روي ويژه گي هايي زوم نماييد كه چهره آن بسيار زيبا تر نشان مي دهند .در چنين مواقعي با گرفتن عكس هايي كه دارا ي زاويه باز هستند مي توانيد از تاكيد براجزايي مانند گوش ويا بيني جلوگيري كنيد .همچنين اگر قصد داريد از بچه ها عكس بگيريد در آن صورت سعي كنيد به جاي زوم كردن بر روي چهره ي آنها ،دنياي اطرافشان را نيزدر عكس ذ نشان دهيد .به اين ترتيب بيننده مي تواند با سوژه ارتباط برقرار كند .

نماي نزديك ودور
بسياري از دوربين هاي ديجيتالي ارزان ويژگي هاي نوريي را ارايه مي دهند كه براي استفاده از آنها لازم است لنزهايي را به دوربين اضافه كرد ،اما در دوربين هاي پيشرفته معمو لا امكان تعويض لنزوجو د دارد . در هر صورت سعي كنيد با استفاده از زوم تعبيه شده در دوربين ،بعد نمايي سوژه ي خود تغيير دهيد .البته همه ي زوم ها مانند هم عمل نمي كنند .معمو لا در دور بين هاي ديجيتالي از دو نوع زوم استفاده مي شود ،زوم نوري و زوم ديجيتالي .در بعضي از دوربين ها فقط يكي از زوم ها ديده مي شود در حالي در برخي از دوربين ها ي ديگر ،از ميان اين زوم ها به انتخاب بپردازد .اگر دوربين تان چنين انتخابي را در اختيار شما مي گذارد ،توصيه مي كنيم از زوم نوري استفاده كنيد .زوم نوري از طريق حركت فيزيكي انزها ظاهر مي شود. با اين زوم شما مي توانيد جزييات بيشتري از سوژه را دريافت كنيد .اما زوم ديجيتالي يك مفهوم غير فيزيكي است كه به جاي گرفتن جزييات بيشتر،به بزرگنمايي چيزهايي كه بر زوي آنها تنظيم مي شود مي پردازد .زوم ديجيتالي باعث به هم خوردن وناهمواري شدن لبه هاي عكس مي گردد .به طور كلي از زوم براي سه نوع عكس مي توان استفاده كرد :

سوژه هايي كه دور هستند :گاهي اوقات سوژه در فاصله ي دوري از عكاس قراردارد و براي عكاس امكان نزديك شدن به سوژه وجود ندارد . در چنين موقعيتي با استفاده از زوم مي توان سوژه را به دوربين نزديك كرد .به اين ترتيب از عمق ميدان كاسته مي شود كه مي تواند در مخفي كردن پس زمينه و به هم ريختگي آن موثر باشد . همچنين با زوم كردن بر روي سوژه اي كه در فاصله دور قرار دارد :چون عمق ميدان كاهش مي يابد ،سوژه در مركز توجه قرار مي گيرد . ازطرفي وقتي بر روي سوژه اي كه در فاصله ي دور قرار دارد زوم مي كنيد وسوژه را نزديك مي آوريد ،فاصله ي او با اشيايي كه در نزديكي شما قرار دارد تغيير كرده و در عكاسي قرار مي گيرد سوژه ي شما نزديك به اين ا شياء مي افتد .

عكاسي با لنز وايد (wide angle):هنگام زوم كردن اگر به جاي لنز تله (tele) از لنز وايد استفاده كنيد ،فضاي بيشتري از محيط اطراف را به داخل دوربين دوربين خود وارد مي سازيد .از اين نوع عكس براي مواقعي كه سوژه ي مورد نظر داراي چشم انداز وسيعي است مانند مناظر ،ساختمان ها و غيره استفاده مي گردد . وقتي عكسي با لنزوايد گرفته مي شود عمق ميدان افزايش يافته و شما مي توانيد عكسي با جزييات بيشتر داشته با شيد .
عكس هاي ماكرو :در عكس هايي كه به اين روش گرفته مي شوند شي ء مورد نظر تا چند برابر اندازه طبيعي خود بزرگ مي شود . از اين روش براي گرفتن عكس از حشرات ،گلها وكلا سوژه هايي كه نياز به بزرگنمايي دارند استفاده مي گردد . هنگام گرفتن چنين عكس هايي توجه به عمق ميدان اهميت بسياري دارد ،چون با افزايش بزرگنمايي ،عمق ميدان نيز كاهش مي يابد .هنگام گرفتن عكس هاي ماكرو مواظب باشيد از توانايي لنزتان فراتر نرويد چون خصوصيات شي اي كه در حال گرفتن عكس از آن هستيد به هم مي ريزد .

عكاسي از سوژه هاي متحرك
عكاسان ورزشي و عكاسان ساير وقايعي كه درگير سرعت و حركت هستند ناچار طبيعت جنبشي و متحرك سوژه ي خود را در عكس هايي كه مي گيرند نشان مي دهند .در مقايسه با سوژه هايي كه داراي طبيعت ساكن هستند ،عكاسانسوژه اي متحرك بايد از سرعت عمل بالايي براي به تصوير كشيدن سوژه ي در حال حركت خود برخوردار باشند .بعضي از دوربين هاي ديجيتالي چند ثانيه تاخير ر1 ميان زمان فشرده شدن Shutter و گرفتن عكس از خود نشان مي دهند .اگر دوربين هاي ديجيتالي كه داراي حالت Barst هستند ،نسبت به ساير دروبين هاي ديجيتالي از قابليت بعتري براي گرفتن عكس از هاي متحرك برخوردارند .اين دوربين ها تاخيري كه ساير دوربين هاي ديجيتالي نشلن مي دهند را ندارند .در هر صورت هنگام گرفتن عكس از يك موضوع متحرك دو حالت زير پيش مي آيد :

وقتي دوربين ثابت است و سوژه متحرك :عكس هايي كه دراين حالت گرفته مي شوند به دو دسته تقسيم مي شوند . دسته اول عكس هايي هستند كه سرعت شلتر هنگام گرفتن آنها پايين مي باشد و به چند ثانيه مي رسد . در چنين حالتي بخش هايي از عكس مبهم افتاده و تنها حركت سوژه آن احساس مي شود . دسته دوم عكس هايي هستند كه سرعت شاتر هنگام گرفتن آنها بالاست و به چند صدم ثانيه مي رسد .دراين عكس ها كاملا توقف زمان احساس مي شود .براي مثال وقتي با اين وضعيت از بسكتباليستي كه در حال جهش است عكس مي گيريد مانند آن است كه بسكتباليست در هوا معلق مانده است .

وقتي دوربين و سوژه هر دو در حال حركت هستند :دراين وضعيت عكاس ناچار است براي نگه داشتن سوژه ي خود در مركز تصوير ،همراه با سوژه حركت مي كند . در چنين عكس هايي معمولا پس زمينه مبهم وتار مي افتد .هنگام گرفتن چنين عكس هايي خوب است از سرعت پايين براي Shutter استفاده شود .اگر سوژه در چند متري شما قرار دارد مي توانيد با استفاده از فلاش آن را از پس زمينه (Baqck Ground) كاملا جدا سازيد .

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 - 09:32    
libero
عضو گروه مديريت آفتابگردان
عضو گروه مديريت آفتابگردان


پست: 1175
عضو شده در: 16 آبان 1384
محل سکونت: تهران
iran.gif


امتياز: 11304

عنوان: خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی ارسال email

جناب sistemprof, مطالب خوبی فراهم کردید

البته بهتر بود تو همون تاپیک اولی که باز کردید ادامه مطالبتون رو میذاشتید

موفق باشید

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 - 15:25    
Hamid
مدیريت كل سایت
مدیريت كل سایت


پست: 5501
عضو شده در: 31 اردیبهشت 1384
محل سکونت: -::ساوه::-
iran.gif


امتياز: 47819

عنوان: خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

سلام؛

ممنون آقا مهدي گل آفرين Razz

بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال، با اين قسمت مقاله خيلي مشكل دارن Sad :
نقل قول:
عكاسي از سوژه هاي متحرك
عكاسان ورزشي و عكاسان ساير وقايعي كه درگير سرعت و حركت هستند ناچار طبيعت جنبشي و متحرك سوژه ي خود را در عكس هايي كه مي گيرند نشان مي دهند .در مقايسه با سوژه هايي كه داراي طبيعت ساكن هستند ،عكاسانسوژه اي متحرك بايد از سرعت عمل بالايي براي به تصوير كشيدن سوژه ي در حال حركت خود برخوردار باشند .بعضي از دوربين هاي ديجيتالي چند ثانيه تاخير ر1 ميان زمان فشرده شدن Shutter و گرفتن عكس از خود نشان مي دهند .اگر دوربين هاي ديجيتالي كه داراي حالت Barst هستند ،نسبت به ساير دروبين هاي ديجيتالي از قابليت بعتري براي گرفتن عكس از هاي متحرك برخوردارند .اين دوربين ها تاخيري كه ساير دوربين هاي ديجيتالي نشلن مي دهند را ندارند .


البته به قول شما اين موضوع هم گاهي بد نيست ها Mr. Green :

نقل قول:

اما گاهي اوقات عكاسان عمدا به دنبال چنين به هم ريختگي هستند .اگر اين نوع عكاسي با مهارت انجام شود،در آن صورت قادر است جنبش و حركت سوژه اي خود را در عكس به خوبي نشان دهد اما اگر اين عمل با بي دقتي و ناشيانه انجام گيرد در آن صورت عكس كاملا به هم ريخته و نازيبا مي شود .


مفيد بود، ممنون آفرين

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:


نمایش پستها:                 مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
پاسخ دادن به این موضوع
 

صفحه 1 از 1

تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
 Related Topics 


 information 

 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید


Copyright 2004-2024. All rights reserved.
© by Aftabgardan Cultural Center : Aftab.cc