در فارسی به الکتریسیته می گوییم: برق و در عربی می گویند :کهرباء ؛ در حالی که برق عربی است و کهربا فارسی!
آفتابگردان |  آرشیو لینکدونی |  جستجو |  پیشنهاد لینک