منتظر امکان Sets در ویندوز در ماه اکتبر ۲۰۱۸ باشید؛ امکان Tab به همه برنامه‌ها اضافه می‌شود
آفتابگردان |  آرشیو لینکدونی |  جستجو |  پیشنهاد لینک