مقاله ذيل، كه در شماره نوزدهم «مجله اينترنت» به چاپ رسيده‌ است، حاصل چند سال تجربه شخصي بنده (حميد رضا نيرومند) در زمينه تايپ، طراحي و چاپ نشريات مختلف مي‌باشد.

خواندن اين مقاله را به تمامي تايپيست‌ها و كلا همه افرادي كه با كامپيوتر (و در نتيجه، با تايپ)‌ سر و كار دارند، پيشنهاد مي‌كنم.

اگر از طريق عكس‌هاي زير، قادر به خواندن دقيق مطالب نيستيد، به آدرس زير، كه مقاله به صورت تايپ شده (مقاله خامي كه به مجله ارسال شد) مي‌باشد، مراجعه فرماييد: