نسخه 2009 از Lingvosoft Dictionary Suite برای Pocket PC منتشر شد
آفتابگردان |  آرشیو لینکدونی |  جستجو |  پیشنهاد لینک