فارسی ساز گیتا، یکی از بهترین فارسی سازها برای ویندوز XP
آفتابگردان |  آرشیو لینکدونی |  جستجو |  پیشنهاد لینک