با استفاده از اين سايت مي‌توانيد پيغام‌هايي بفرستيد که فقط 60 ثانيه طول عمر دارند!
آفتابگردان |  آرشیو لینکدونی |  جستجو |  پیشنهاد لینک