يعني اينقدر اين​ها بي عقل شدند که سايتي براي اشتراک تجربه​هاي شرابخواريشون راه بندازن؟
آفتابگردان |  آرشیو لینکدونی |  جستجو |  پیشنهاد لینک